سه شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٧
نظرسنجی
فرم نظرسنجی
نظر شما در مورد جذابیت ظاهری سایت چگونه است؟
رنگ بندی: خوب معمولی بد
گرافیک: خوب معمولی بد
قالب بندی: خوب معمولی بد
در دسترس بودن محتوا : خوب معمولی بد
محتوای کدام یک از بخش های سایت را مناسب ارزیابی می کنید؟
خدمات بیمه ای خدمات الکترونیک مراکز پرداخت خسارت نمایندگی ها
شعب مراجع درمانی فرم های پیشنهاد سهامداران
اخبار اطلاعیه ها باشگاه مشتریان بیمه های زندگی
پیوندها درباره ما
خدمات الکترونیکی شرکت بیمه "ما" را در مقایسه با سایر شرکت های بیمه که می شناسید چگونه ارزیابی می کنید؟
بهتر است تفاوتی نمی کند بدتر است نظری ندارم
شما چه خدماتی را از طریق وب سایت بیمه "ما" انتظار دارید که در حال حاضر در سایت وجود ندارد؟
شما از نمره 1 تا 20 چه نمره ای را به وب سایت بیمه "ما" می دهید؟