دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧
عضو هیات مدیره

رئیس هیات مدیره:

علی رستگار


 

 

علی رستگار,  - عضو هیات مدیره

 

سوابق شغلی :

  • مدیرعامل وعضو هیئت مدیره بانک ملت

  • رئیس هیئت مدیره شرکت بهسازملت

  • عضو هیئت مدیره شرکت سپرده گذار مرکزی سازمان بورس اوراق بهادار CSDI

  • رئیس هیئت مدیره پتروفراوان اطلس

  • مدیرکل و مدیر منطقه 4 ،5 و شعب مستقل بانک ملت

  • رئیس شعب ممتاز بانک ملت

  • معاون مدیرعامل و مدیر ارشد فروش و ارتباط با مشتری ناحیه 1 و شعبه مستقل مرکزی بانک ملت

تقویم