دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧
مازندران
 رئیس شعبه:  شهاب الدین محمدی گل افشانی
 کد شعبه:  107
 آدرس: ساري: خيابان انقلاب، طبقه فوقاني بانك ملت شعبه مركزي
 کدشهرستان: 011
 تلفن: 33320680-1
 تلفن 2: 33321158-33320806
 تلفن همراه:  
 نمابر : 33320696
 
شعبه مرکزی بیمه ما - ساری
 

 

 سرپرست شعبه:
 مهدی رحیمی
 کد شعبه:  301
 آدرس: بابل: خیابان شیخ طبرسی، جنب بانک انصار مرکزی  
 کدشهرستان: 011  
 تلفن: 32201021-32201022
 تلفن 2: 32292027
 تلفن همراه:  
 نمابر : داخلی 106
 
 

شعبه مرکزی بیمه ما - بابل
 مسئول باجه:  حامد نیازی
 کد باجه:  302
 آدرس:

تنکابن: بلوار شیرودی،تقاطع فردوسی غربی،روبروی ساختمان آرین،کد پستی4681889997

                                                   
 کدشهرستان: 011
 تلفن: 54310771
 تلفن 2: 54310772
 تلفن همراه:  
 نمابر :
 
 

 

تقویم