چهارشنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٧
البرز
 
 رئیس شعبه:  فرامرز بياتي  
 کد شعبه:  106
 آدرس:  کرج: گلشهر، انتهای بلوار گلزار غربی ،قبل از پل مهرشهر
  کدشهرستان: 026
 تلفن: 33512315
 تلفن 2:
33503581-2
 تلفن همراه:
 
 نمابر :
33503586
 شعبه مرکزی بیمه ما - کرج
 
تقویم