دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧
کرمان

 

 رییس شعبه :    امین فصیحی هرندی
 کد شعبه:  112
 آدرس:  كرمان: بلوار جمهوری نبش کوچه شماره7 طبقه فوقانی بانک ملت
 کدشهرستان :
034
 تلفن: 32436680-32436679
 تلفن 2:

 تلفن همراه:
 
 نمابر :

 شعبه مرکزی بیمه ما - کرمان
 
 مسئول باجه:  مجتبی کریمی گوغری
 کد باجه:  307
 آدرس:  

سیرجان: نبش تقاطع بلوار فاطمیه و خیابان مالک اشتر-روبروی سوپر مارکت آسمان

 کدشهرستان: 034
 تلفن:

42250829

 تلفن 2:
42265354-42265464
 تلفن همراه:  
 نمابر :

 
 
 مسئول باجه:  هادی محمدصادقی
 کد باجه:  308
 آدرس:  رفسنجان: خیابان امام خمینی روبروی دفتر مرکزی بیمه ایران 
 کدشهرستان: 034
 تلفن: 34269892 
 تلفن 2:
34269893 
 تلفن همراه:
 
 نمابر :

 
 
تقویم