دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧
اردبیل
 رئیس شعبه:  سید محسن میر احمدزاده اردبیلی  
 کد شعبه:  114
 آدرس: اردبيل: خيابان سي متري جنب مصلي طبقه فوقاني بانك ملت شعبه ميدان ساعت
 کدشهرستان: 045
 تلفن: 33256300
 تلفن 2:
 33256301-33256302
 تلفن همراه:
 نمابر :
33256303
 شعبه مرکزی بیمه ما - اردبیل
 
تقویم