دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧
آذربایجان غربی
 رئیس شعبه:  اكبر جسور قره باغ  
 کد شعبه: 117
 آدرس:  اروميه: خيابان سربازان گمنام، برج آسمان، طبقه فوقاني بانك ملت شعبه سربازان گمنام
 کدشهرستان: 044
 تلفن: 33487206
 تلفن 2:
33487207
 تلفن همراه:
 نمابر :
33487208
 شعبه مرکزی بیمه ما - ارومیه
 
تقویم