دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧
کتابخانه دیجیتال
 
کتابخانه دیجیتال Risk Analysis in Finance and Insurance

Risk Analysis in Finance and Insurance

 

براي آناليز ريسك، بيشتر محاسباتي و كمي است.

 
کتابخانه دیجیتال Insurance Handbook, A guide to Insurance: what it does and how it
]
 

Insurance Handbook, A guide to Insurance: what it does and how it

اين كتاب، اطلاعات مختلف و مفيدي را در زمينه هاي مختلف در اختيار مصرف كنندگان، گزارش گران، شركت هاي بيمه و محققين در ارتباط با نحوه كاركرد بيمه و چگونگي كارايي آن در زمينه هاي مختلف قرار مي دهد.

 

تقویم