پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧
بیمه کشتی
بیمه کشتی

در بیمه کشتی شرکت بیمه‌گر” بيمه ما “ با توجه به مشخصاتی مانند نوع شناور، سال ساخت، ارزش شناور، قلمرو، پرچم، مدیریت و مالکیت، رده‌بندی، توناژ، نوع محموله، سابقه خسارتی، مدت بیمه و وضعیت بازار بیمه نامه را صادر می‌کند و علاوه بر خسارت وارده به بدنه و ماشین‌آلات شناور، مسئولیت مدنی ناشی از تصادم را نیز تحت پوشش قرار می دهد که همراه با بیمه بدنه و ماشین‌آلات است.

کشتی به دو صورت بیمه می‌شود:

  • بیمه زمانی

  • بیمه سفر


انواع خطر و خسارت های وارد به شناورها

این بیمه نامه تمامی خطرات مربوط به آتش سوزی و انفجار، طوفان ، به گل نشستن و یا برخورد با صخره ، تصادم شناور بیمه شده با شناورهای دیگر ، برخورد هواپیما یا وسایل مشابه و یا اشیایی که از آنها سقوط کند ، برخورد مورد بیمه با وسایل نقلیه زمینی، حوضچه تعمیر و یا تجهیزات و تاسیسات ساحلی ، زمین لرزه ، فوران آتشفشان، صاعقه ، حوادث ناشی از بارگیری، تخلیه یا جا به جایی کالا ، ترکیدن دیگ بخار ، شکستن شفت ، زیان همگانی و هزینه‌های نجات را شامل می شود


سایر بیمه نامه های مرتبط با بیمه کشتی

  • مسئولیت مدنی کارکنان کشتی

  • مسئولیت مدنی اشخاص ثالث

  • مسئولیت مدنی آسیب دیدگی غیر کشتی بیمه شده

تقویم