چهارشنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٧
بیمه اسب
بیمه پول

شركت بيمه ما (سهامي عام) باداشتن كادر باتجربه ومتخصص در رشته بيمه هاي مهندسي و مسئوليت و افتخار دارد تا از مهندسين ومسئولين پروژه هاي در حال ساخت كشور در مقابل تمامي خطرات غير قابل پيش بيني در طول مدت عمليات اجرائي حمايت و پشتيباني نمايد ودر اين راستا مسئوليت مدني ناشي از فعاليتشان را ‌در قبال جامعه با ارائه پوشش هاي متنوع تحت پوشش قراردهد . همچنين با ارائه پوششهاي بيمه اي خاص از جمله پوشش اسبهاي مسابقه بصورت فعال با كادر مجرب و متخصص بگونه اي فعال اقدام به صدور بيمه نامه اسب مي نمايد و اسبداران و مراكز پرورش اسب و باشگاه داران مي توانند با اطمينان و آرامش خاطر و بهره گيري از تجربيات علمي و فني كارشناسان خبره شركت در كمترين زمان ممكن از پوشش بيمه اي مطمئن برخوردار باشند. كارشناسان خبره شركت در كمترين زمان ضمن بازديد از اسبها و ماديانها و كره هاي بيمه گذاران آنها را با سهلترين شرايط تحت پوشش بمدت يكسال قرار خواهد داد. قابل ذكر است كه در زمينه پوشش بيمه اي كره داخل رحم براي اولين بار در ايران اين توسط كارشناس خبره وكادر متخصص بيمه اي در اين شركت صورت گرفته و حائز اهميت براي توليد كنندگان اينكه كاملترين پوشش بيمه اي ارائه مي شود. در زمينه پرداخت خسارت، پس از اعلام كتبي بيمه گذار و با رعايت شرايط عمومي و خصوص بيمه نامه هاي صادره در كمترين زمان ممكن و ضمن طي مراحل بيمه گري و جنبه هاي علمي و فني اقدام خواهد شد.

تقویم