يکشنبه ٠٣ شهريور ١٣٩٨
فرم های پیشنهاد بیمه مسئولیت

پیشنهاد بيمه مسئوليت مدني حرفه اي

پیشنهاد پزشکان و پیراپزشکان

پیشنهاد توليد كنندگان كالا در قبال استفاده كنندگان

پیشنهاد دارندگان ماشين آلات

پیشنهاد شركت‌هاي نصب تست سيستم گازسوز خودرو

پیشنهاد بیمه مسئوليت مدنی كارفرما در قبال كاركنان

پیشنهاد متصديان حمل و نقل داخلي

پیشنهاد مدیران مراکزآموزشی

پیشنهاد مديران  و مربيان مهدهاي كودك

پیشنهاد مديران مجموعه‌هاي ورزشي در قبال ورزشكاران و مراجعين

پیشنهاد مسئوليت  مدني مديران پاركينگ در قبال مراجعين

پیشنهاد مسئوليت مدني  حرفه‌اي مسئول فني داروخانه

پیشنهاد مسئوليت مدني  مديران اردو و تورهاي گردشگري

پیشنهاد مسئوليت مدني  مديران تعميرگاه‌هاي خودرو در قبال مراجعين

پیشنهاد مهندسان طراح ، محاسب و ناظر ساختمان

پیشنهاد مهندسين ناظر گازدر قبال مشترکين

پيشنهاد  مديران شهربازي در قبال مراجعه كنندگان

پيشنهاد بيمه مسئوليت مدني تخلیه و بارگیری

پيشنهاد بيمه مسئوليت مدني ناشي از آتش سوزي

پيشنهاد بيمه مسئوليت مدني

پيشنهاد جامع شهرداري در قبال شهروندان

پيشنهاد دارندگان ونصاب آسانسور

پيشنهاد كارفرما درقبال اشخاص ثالث ساختماني

پيشنهاد مديران و منجيان استخر در قبال شناگران

پيشنهاد مديران واحدهاي اقامتي در قبال مراجعين

پيشنهاد مسئول فني بيمارستان ، درمانگاه و کلينيک

پيشنهاد نصابان تابلوهاي تبليغاتي در قبال اشخاص ثالث

هیئت مدیره ساختمان

پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران و منجیان استخر در قبال شناگران

تقویم