شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
 • برای هفتمین سال متوالی؛ کسب سطح یک توانگری مالی توسط بیمه "ما"
  برای هفتمین سال متوالی؛ کسب سطح یک توانگری مالی توسط بیمه "ما"

 • طرح "ما" و محرم
  طرح "ما" و محرم

 • صنعت بیمه، نوآوری و فناوری اطلاعات
  صنعت بیمه، نوآوری و فناوری اطلاعات

 • بیمه "ما" بیمه گر بزرگترین ناوگان هواپیمایی کشور
  بیمه "ما" بیمه گر بزرگترین ناوگان هواپیمایی کشور

 • تصویب سود 225 ریال به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه "ما"
  تصویب سود 225 ریال به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه "ما"