سه شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٧
 • بیمه "ما" حائز رتبه نخست در "حمایت از کارمندان " منا 2019شد
  بیمه "ما" حائز رتبه نخست در "حمایت از کارمندان " منا 2019شد

 • راه اندازی سیستم هوشمند ارزیابی با هدف تکریم ارباب رجوع
  راه اندازی سیستم هوشمند ارزیابی با هدف تکریم ارباب رجوع

 • جذب بیش از 1100 نماینده بیمه های عمر و سرمایه گذاری در راستای اهداف اشتغالزایی
  جذب بیش از 1100 نماینده بیمه های عمر و سرمایه گذاری در راستای اهداف اشتغالزایی

 • رکورد جدید سودآوری بیمه "ما" با رشد 107 درصدی
  رکورد جدید سودآوری بیمه "ما" با رشد 107 درصدی

 • در راستای رفاه حال بیمه گذاران؛ جشنواره "همت ما" همچنان با شماست
  در راستای رفاه حال بیمه گذاران؛ جشنواره "همت ما" همچنان با شماست

 • رشد 82 درصدی بیمه های آتش سوزی با سیاست های صحیح بازاریابی
  رشد 82 درصدی بیمه های آتش سوزی با سیاست های صحیح بازاریابی

 • استراتژی بیمه "ما"؛ افزایش سودآوری همراه با ارائه هر چه بهتر خدمات
  استراتژی بیمه "ما"؛ افزایش سودآوری همراه با ارائه هر چه بهتر خدمات

 • برای هفتمین سال متوالی؛ کسب سطح یک توانگری مالی توسط بیمه "ما"
  برای هفتمین سال متوالی؛ کسب سطح یک توانگری مالی توسط بیمه "ما"

 • بیمه نامه آتش سوزی مسکونی ویژه مشتریان بانک ملت به مناسبت روز بیمه
  بیمه نامه آتش سوزی مسکونی ویژه مشتریان بانک ملت به مناسبت روز بیمه

 • حضور مستمر بيمه «ما» در عالي ترين سطح توانگري مالي
  حضور مستمر بيمه «ما» در عالي ترين سطح توانگري مالي